Veel gestelde vragen

1. Wat is het NLOI?
Het Nederlands Onderzoeks Instituut doet in opdracht van verzekerden onderzoek naar de oorzaak van de schade en de omstandigheden waaronder deze zich heeft afgespeeld. En verricht voor u ook afgeleide werkzaamheden zoals de noodzakelijke verantwoording richting overheden, uw klanten en leveranciers. Het NLOI is de enige instantie in Nederland die dit type onderzoek in opdracht van verzekerden, met hun belang vooropgesteld, uitvoert.


2. Wie zitten er achter het NLOI?
Oprichter en directeur van het NLOI is Jaap Terhenne. De initiatiefnemers van het NLOI zijn gerenommeerde bedrijven zoals Troostwijk Expertises, Von Reth Expertise, Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten en Van Steenderen Mainport Lawyers. Zij worden ingeschakeld door verzekerden en hun adviseurs als er een (grote) schade is. Als zij vermoeden dat de belangen van verzekerden met een eigen schadeonderzoek behartigt dienen te worden, adviseren ze onze dienstverlening. U als klant bepaalt uiteraard of u met het NLOI in zee gaat. U betaalt ook zelf de factuur van onze werkzaamheden. Wij werken uiteraard ook voor andere contra-expertisebedrijven en advocatenkantoren. 

3. Hoe werkt het NLOI?
Elke situatie is anders, en wij kijken per situatie welke mensen we nodig hebben om tot een maximaal resultaat voor u als klant te komen. Daarvoor werken wij samen met een netwerk van zeer ervaren professionals, die niet bij ons in dienst zijn, maar ingeschakeld worden als uw situatie daarom vraagt. Wij werken op een standaard werkwijze die gedocumenteerd is en die regelmatig wordt getoetst op efficiency.

4. Wat zijn de kosten van een onderzoek?
Het NLOI biedt drie diensten aan: een Quick Scan een Full Scan en de Second Opinion. De Quick Scan duurt in principe max. 2 dagen en kent een eenheidstarief. In deze prijs zijn reis- en overige kosten inbegrepen. De Full Scan en de Second Opinion worden uitgevoerd op uren- en kostenbasis die, onderbouwd door een registratie, aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Exacte tarieven voor uw situatie bespreken wij graag tijdens het intakegesprek dat altijd aan de onderzoeken voorafgaat.

6. Wat is 'een gerechtvaardigd belang'?
Het hebben van een gerechtvaardigd belang betekent dat u als opdrachtgever het recht heeft om de informatie te verkrijgen, of dat de informatie nodig is omdat u in uw recht bent aangetast en de waarheid alleen boven tafel kunt krijgen met de betreffende onderzoeksinformatie. Ook als u zich wilt of moet verantwoorden aan overheden, uw klanten en leveranciers heeft u een gerechtvaardigd belang.
7. Heeft het NLOI een vergunning?
Aan het NLOI is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie een zogeheten POB Vergunning verleend (POB nummer 1439) voor het in stand houden van een particulier onderzoeksbureau. Die vergunning is nodig omdat wij onderzoeksgegevens verzamelen, analyseren en verwerken. Het NLOI heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  Dat geeft u zekerheid dat wij op een uiterst zorgvuldige manier omgaan met verzamelde gegevens. Onderzoekers die aan uw zaak werken, hebben toestemming van de Nationale Politie om onderzoekswerkzaamheden te verrichten. Het NLOI houdt zich aan de Privacygedragscode Particuliere onderzoeksbureaus zoals die is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Zijn verzekeraars, overheden, klanten en leveranciers verplicht de bevindingen van de NLOI-onderzoeken over te nemen?
Nee, ze zijn daar niet toe verplicht. Maar omdat de onderzoeken van het NLOI degelijk, objectief en verifieerbaar zijn, leert de ervaring dat deze partijen de conclusies van onze onderzoeken zeker zullen meenemen in hun overwegingen. Feiten spreken immers voor zich!

8. Er zijn contra-experts; is het NLOI dan een contra-onderzoeker?
Zelf zijn wij geen fan van het woord contra dat immers tegen betekent. Wij zoeken echter nadrukkelijk de verbinding met andere onderzoekers. Het doel moet zijn om op argumenten te discussieren over een zaak en niet op valse emoties. Pas dan kan een zaak succesvol worden opgelost. Hard op de inhoud maar zorgvuldig op de relatie! We merken dat die houding succes voor u oplevert.

 
© 2014 NLOI BV
info@nloi.nl 020 331 99 27 Postbus 9536 1006 GA Amsterdam