NLOI bulletin  


Onderzoeksbureau voor gedupeerden nodig en wenselijk
Maar liefst vier van de vijf lezers van Schade-Magazine gaven eind 2014 aan dat een onafhankelijk onderzoeksbureau voor gedupeerden nodig en wenselijk is als aanvulling op de eigen (contra)expert. Voor het Nederlands Onderzoeks Instituut (NLOI) dat in juli 2014 is gestart, betekent dit een zeer positief geluid over het initiatief dat we genomen hebben!
 
In aanvulling op de eigen (contra) expert is de komst van een onafhankelijk onderzoeksbureau voor gedupeerden – het na de zomer gestarte Nederland Onderzoeks Instituut (NLOI) – nodig en wenselijk!
Zo luidde de stelling in de poll in de Schade Nieuwsbrief. Er waren maar liefst 323 unieke lezers die hun stem gaven. Ruim vier van de vijf lezers gaf aan dat een onafhankelijk onderzoeksbureau voor gedupeerden nodig is! Meer dan de helft van de ondervraagden (54,3%) vindt een onderzoeksbureau voor gedupeerden wenselijk voor sommige schades en ruim een kwart (25,9%) acht dit zelfs voor alle schades nodig. Slechts een vijfde (19,8%) van de respondenten acht de komst van het NLOI niet nodig en is van mening dat een toedrachtsonderzoek door een onderzoeksbureau, dat wordt ingeschakeld door verzekeraars, toereikend is.
 
SCHADE magazine is hét onafhankelijke vakblad voor alle professionals in de schadewereld zoals bijvoorbeeld schade-experts, verzekeringsadviseurs , schadebehandelaars advocaten, risk- en insurancemanagers, toedrachtonderzoekers en risicodeskundigen.  
 
 
Begeleiding van een verzekerde bij onderzoek bij grote schades
Voor een verzekerde/gedupeerde zorgt het NLOI voor beoordeling en begeleiding van technisch en tactisch onderzoek dat door een verzekeringsmaatschappij is ingesteld. In de praktijk is inmiddels gebleken dat de inbreng vanuit en namens de verzekerde (“ equality of arms”) tot constructieve en waardevolle resultaten heeft geleid. Deze resultaten zien wij ook terug bij de beoordeling van de door verzekeraars ingestelde technische- en tactische onderzoeken. Het doen van technisch onderzoek gaat vaak zodanig ver dat na afloop van dat onderzoek geen nieuw onderzoek meer kán plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat de plaats van de brand door het onderzoek volledig is veranderd. Om invloed te kunnen hebben op dat onderzoek moet je daar natuurlijk wel bij zijn op dat moment. Dat is de reden dat het NLOI veel aandacht besteed aan snel ter plaatse zijn, zodat in overleg met de onderzoekers van verzekeraars en/of met Forensische Opsporing van de Nationale Politie samen kan worden opgetrokken. Zoals op onze website is te lezen werken wij samen met onafhankelijke branddeskundigen. In een volgend Nieuwsbulletin stel ik graag een aantal van deze technische deskundigen aan u voor en zal ik ook verder ingaan op belangrijke zaken van het tactische onderzoek en schadebehandeling. Alvast een voorproefje: mij valt op dat bij een grote schade al heel snel de polisvoorwaarden en clausules centraal staan in plaats van de klant. En dat is eigenlijk merkwaardig in deze tijd!
 
Begeleiding gaat verder dan uitsluitend het onderzoek
Essentieel in onze werkwijze ten behoeve van onze klanten is, is dat wij verbinding maken met de schadebehandelaar en de onderzoeker(s) van de verzekeringsmaatschappij. Op die manier krijgen én houden wij namens de verzekerde invloed op het door de maatschappij ingestelde onderzoek. Vanuit die positie hebben wij de mogelijkheid om de feiten vanuit de verzekerde aan te dragen en discussies te voeren vóórdat de verzekeringsmaatschappij een standpunt inneemt. Dit levert een grote (tijds)winst op voor de gedupeerde binnen het onderzoek, aangezien er in een later stadium vaak een procedure nodig is om verandering te bewerkstelligen. En dat is onwenselijk want ondernemers denken na een calamiteit immers maar aan één ding: hoe kan ik zo snel mogelijk weer verder! Met deze aanpak komt het Klantbelang écht centraal te staan.
 
Voorlichting en bijscholing binnen de verzekeringsbranche
Het NLOI vindt het ook haar taak om de vele betrokkenen binnen de verzekeringsbranche voor te lichten en mee te nemen in de behoeftes van de verzekerden bij schadeonderzoek. Dit gebeurt onder meer door het geven van presentaties.
Nieuwsgierig geworden naar een presentatie of een workshop? Stuur mij een mail via jaap.terhenne@nloi.nl.
© 2014 NLOI BV
info@nloi.nl 020 331 99 27 Postbus 9536 1006 GA Amsterdam