Naar aanleiding van een omvangrijke schade aan ons bedrijf Jan Zandbergen BV werd ik door de contra- expert van Troostwijk Expertises gewezen op de diensten van het Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI BV. Mijn doelstelling van contact leggen met het NLOI was een second opinion vragen om na te gaan of bewijslast gegenereerd kon worden waarmee een rapportage, opgesteld door derden, op feiten tegengesproken kon worden.

Wat ik zeer op prijs stelde in het kennismakingsgesprek met NLOI was dat het wederzijdse verwachtingspatroon duidelijk werd verwoord en schriftelijk werd bevestigd. Er werd mij ook duidelijk te verstaan gegeven waarom de opdracht aangenomen werd. Dit maakte dat ik me bewust werd dat NLOI ook had kunnen bedanken voor de opdracht, omdat zij ‘geen kans van slagen in verdere samenwerking’ zagen. Ook inzage in te maken kosten werd vooraf inzichtelijk gemaakt, waardoor ik een weloverwogen keuze kon maken of ik deze opdracht door wilde zetten.

Het door mij als sterkst ervaren punt is dat zaken feitelijk werden onderbouwd. ANNA werd thuisgelaten (Altijd Navragen, Nooit Aannemen J). Al met al, als ik kijk naar de verkregen kwaliteit én resultaat van het onderzoek in verhouding tot de investering, kan ik van harte het NLOI aanbevelen!


Yvonne Middendorp, P&O Manager
 

In het kader van een verzekeringszaak n.a.v. een brand in een vastgoedobject heeft het Industrieschap de Plaspoelpolderhet Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI BV gevraagd een second opinion uit te voeren. Er zat behoorlijke druk op het proces en de beschikbare tijd was beperkt. Ondanks dat –of misschien juist wel daarom– heeft het NLOI zeer adequaat en vlot hun werk uitgevoerd en een bruikbaar en helder rapport opgeleverd. Ik kan het NLOI dan ook ten zeerste aanraden voor hun onderzoekswerkzaamheden.

Joris Gerritsen
Industrieschap de Plaspoelpolder
 

De zandfabriek van Martens en Van Oord (www.mvogroep.nl) in Moerdijk werd getroffen door een zeer omvangrijke en complexe brandschade waardoor de productie zwaar werd getroffen. Bij de afhandeling van de schade heeft Martens en Van Oord eigen deskundigen ingeschakeld. Voor het vaststellen van de schade zelf zijn dat deskundige experts van Von Reth Expertise geweest. Ook hebben we ten aanzien van het door verzekeraars ingestelde toedrachtonderzoek deskundige begeleiding ingeroepen bij het Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI BV. Deze bijstand werd ons vanwege de complexiteit en betrokkenheid van derden geadviseerd door onze adviseur Lussenburg Advies te Breda. Dit is een heel goed advies gebleken. Wij konden nu vertrouwd dit deel uit handen geven. Wij zijn ervan overtuigd dat door het inzetten van eigen deskundigheid met het NLOI het schadeonderzoek sneller afgehandeld is en zeker ook dat onze belangen bij de gevolgen van de clausules op de polis op een uitstekende wijze zijn behartigd.

A. Kraan Hoofd Materiaalbeheer Martens en Van Oord.
Ik wil namens Lussenburg als adviseur van Martens en Van Oord toevoegen dat de ondersteuning vanuit het NLOI met name tot zijn recht gekomen is bij het afnemen van de interviews met de medewerkers van Martens en Van Oord. Ook op de werknemers heeft de schade grote indruk gemaakt. Het is immers hun dagelijkse werkplek die werd getroffen. Professionele ondersteuning bij het onderzoek door NLOI vanuit de werkgever is als zeer positief ervaren. Wij zouden NLOI bij een volgende grote of complexe schade zeker weer aanbevelen bij onze klanten. Naast contra expertise kan ondersteuning voor de klant bij toedracht onderzoek van grote waarde zijn.

R. Witte, Lussenburg Advies B.V. Breda.
 

Vleeswarenfabriek Persoon BV (www.persoon-eu.com) werd getroffen door een ernstige brand die een ondernemer absoluut niet wil meemaken. Dankzij inzet van de door ons ingeschakelde eigen deskundigen Euft Hoek van Troostwijk Expertise voor wat betreft de schadeomvang en Jaap Terhenne van het Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI BV waar het gaat om begeleiding bij het onderzoek van verzekeraars naar de oorzaak en toedracht van de schade, konden wij heel snel onze productie weer voortzetten en werd de schade door verzekeraars vergoed. Die snelheid is voor ons enorm belangrijk geweest. Onze klanten hebben bijna niets van de schade gemerkt! Wij zijn er van overtuigd dat bij een zo complexe schade het absoluut nodig is om je te laten begeleiden door eigen deskundigen. Zowel op het gebied van de schadeomvang en regeling daarvan maar zeker ook waar het gaat om het onderzoek naar de oorzaak en toedracht van de schade. Zonder die inzet ben je afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de verzekeraar en die afhankelijkheid moet je voorkomen. De belangen zijn heel groot geweest.

Drs. H. Persoon, Financieel Directeur Vleeswarenfabriek Persoon BV
 

Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop u.a.
Ik ben tevreden hoe jij Slingerland Potgrond BV als onderdeel van Horticoop hebt ondersteund in de dagen na de grote brand. Kort een paar zaken:
  • Snel beschikbaar
  • Goede verhoren om feiten op tafel te krijgen
  • Inschakelen van deskundige brand-expert tijdens onderzoek met verzekeraar en politie/recherche
  • Goed geassisteerd in besprekingen met expert van verzekeraar
  • Prettige communicatie
  • Deskundig op gebied van brand en zaken die daarna komen
Ben van der Geest, Manager Substraatbedrijven.
© 2014 NLOI BV
info@nloi.nl 020 331 99 27 Postbus 9536 1006 GA Amsterdam