Het Nederlands Onderzoeks Instituut, NLOI.

Onderzoek naar schade, vanuit úw belang bekeken

Daarom zijn we er!

Terwijl schrik en ongeloof nog aan de orde zijn, moet u na een grote schade bijvoorbeeld door brand in uw bedrijf of woning, meteen aan de slag met het regelen van allerlei praktische zaken. Het contact met uw verzekeraar, overheden en uw klanten en leveranciers is daar een hele belangrijke van, want u wilt natuurlijk zo snel mogelijk de schade vergoed krijgen en verder kunnen met de orde van de dag: de winkel, de fabriek moet weer open. U bent verzekerd en hebt alles goed geregeld maar in de praktijk blijkt het krijgen waar u recht op meent te hebben vaak niet eenvoudig.

Lees verder / Read More>
Het NLOI is het vanzelfsprekende aanspreekpunt voor ondernemers en particulieren bij schade die zij ondervinden door hen maximaal te beschermen in hun mogelijk kwetsbaarste moment, ook in het geval dat zij zich dat (nog) niet hadden gerealiseerd.

The NLOI is the natural point of contact for entrepreneurs and private individuals in the event of damage they suffer by protecting them as much as possible in their most vulnerable moment, even in the event that they had not (yet) realized that.

 

 
© 2014 NLOI BV
info@nloi.nl 020 331 99 27 Postbus 9536 1006 GA Amsterdam